Misja

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

Chrystus, wstępując do nieba, zostawił swoim uczniom nakaz głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu. Przez dwa tysiące lat Kościół pozostał wierny woli swojego Mistrza. Obecnie w XXI wieku praktycznie nie ma człowieka, który choć raz w życiu nie usłyszał o Jezusie. Mimo tego, to zwłaszcza dziś, w świecie, w którym rządzi egoizm oraz filozofia siły, aktualną pozostaje konieczność aby głosić Dobrą Nowinę nieustannie.

Można to robić tradycyjnymi metodami, wykorzystując do tego celu takie środki, jak np. ambona czy też publikacje książkowe. Jednak w ostatnich latach, w czasach dominacji kultury obrazkowej, coraz większą popularnością cieszą się techniki audiowizualne, takie jak np. ewangelizacja wizualna. Wynika to z faktu, iż pozwalają one dotrzeć z treścią przesłania ewangelizacyjnego nie tylko do ludzi bezpośrednio zaangażowanych w życie parafii, lecz także – a może przede wszystkim – do tych żyjących niejako na jej obrzeżach, którzy wprawdzie często przechodzą “obok Kościoła”, ale z powodu różnych życiowych perturbacji nie czują się jego częścią.

Dobrą Nowinę głosić obrazem

Dlatego, by móc mówić o Chrystusie także im, a zarazem wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, zamierzamy głosić Dobrą Nowinę, łącząc lapidarny przekaz z obrazem.

To założenie związane z proklamowaniem wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej za pomocą bilbordów i spotów ewangelizacyjnych stanowiło też mit założycielski Fundacji „Vide et Crede”. Od 2013 r. umieszcza ona na wielkoformatowych tablicach stojących na terenie Dolnego Śląska przesłania ewangeliczne (plakaty naklejane są co miesiąc, przykłady na stronie www.vide-crede.pl).

Obecnie na podstawie umowy z Archidiecezją Krakowską Fundacja bierze także udział w promowaniu akcji: „Bilbord w naszej parafii widocznym znakiem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”. W jej ramach na terenie całej Polski ma powstać sieć około 2000 bilbordów proklamujących Ewangelię oraz zakończone już Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.