Koszty

Strona główna » Koszty

Celem Fundacji Vide et Crede jest promowanie takich wartości jak wiara, rodzina, obrona życia oraz patriotyzm. Jednym ze sposobów jest ewangelizacja wizualna, polegająca na umieszczeniu w miejscach dostępnych dla nieograniczonej liczby odbiorców plakatów wielkoformatowych (bilbordów), zawierających treści ewangelizacyjne.

Fundacja tworzy m.in. sieć bilbordów wielkoformatowych (12m2 i 18m2), na których raz
w miesiącu zamieszczane są tematyczne plakaty o charakterze ewangelizacyjnym. Plakaty mają wymiary standardowe –12m2 – 5,04 m x 2,38 m i 18m2 – 6m x 3m.

Klientami Fundacji są najczęściej Parafie, Osoby prywatne, Darczyńcy, Wspólnoty lub Instytucje, które decydują się na tego typu rodzaj ewangelizacji.

Umowę pomiędzy Fundacją i Odbiorcą najczęściej zawiera się na okres 36 miesięcy. Po upływie tego czasu jest możliwość jej przedłużenia. Strony zawierają ze sobą tzw. umowę wspólnego działania lub/i umowę darowizny, w których ustalają warunki współpracy. Klient ma również możliwość wykupienia tablicy wraz z jej comiesięczną obsługą. Ma też wpływ na treści, które są na niej zamieszczane, np. możliwość umieszczenia na plakacie z danego miesiąca (na wcześniejsze życzenie proboszcza), dodatkowych informacji dotyczących lokalnych wydarzeń w parafii, typu: rekolekcje, misje, odpusty, itp.)

Koszt jaki uiszcza odbiorca w ramach współfinansowania projektu za comiesięczną obsługę bilbordu wynosi 300 zł za bilbord wielkości 12m2 oraz 420 zł za bilbord o powierzchni 18m2.

Fundacja ze swej strony zapewnia:

– montaż tablicy wielkoformatowej
– opracowanie graficzne plakatu wielkoformatowego (plakat ewangelizacyjny – zatwierdzony wcześniej przez Radę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Wrocławskiej)
– wydrukowanie plakatu wielkoformatowego
– wyklejenie plakatu wielkoformatowego na tablicy
– zamontowanie na tablicy oświetlenia, jeżeli jest możliwość doprowadzenia zasilania elektrycznego
– nadzór i serwisowanie tablicy pod względem technicznym przez cały czas trwania umowy
– koordynację współpracy z odbiorcą, w tym również pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania tablicy.
– Fundacja jest również prawnym właścicielem tablicy na terenie gdzie się ona znajduje.

Wzięcie udziału w tego typu ewangelizacji stanowi nowoczesną metodę szerzenia Dobrej Nowiny. Daje również możliwość zaprezentowania i promowania tego typu działalności na swoim terenie (we własnej parafii).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.