Dołącz do nas

Strona główna » Dołącz do nas

Jeżeli również nosicie w swoim sercu pragnienie dzielenia się z innymi wiarą, lecz za bardzo nie wiecie, jak to zrobić, prosimy o kontakt z naszą Fundacją (szczegółowe informacje w zakładce Kontakt). Możecie współuczestniczyć w działaniach Fundacji:

  • pokrywając miesięczne koszty wydruku i wyklejenia bilbordu (300 zł; ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na cele parafialne),
  • w ramach prowadzonej przez siebie firmy współpracować z nami przy pozyskiwaniu nowych współuczestników akcji ewangelizacyjnej – oferujemy wynagrodzenie,
  • instalować nowe tablice bilbordowe na terenie Waszej diecezji lub czuwać nad ich montażem – oferujemy wynagrodzenie,
  • podjąć się comiesięcznego wyklejania plakatów wielkoformatowych na bilbordach parafialnych – oferujemy wynagrodzenie,
  • czuwać nad konserwacją bilbordów parafialnych – oferujemy wynagrodzenie.