Dla Księży

Strona główna » Dla Księży

Chrystus, wstępując do nieba, pozostawił swoim uczniom duchowy testament. Jednym z jego aspektów był nakaz głoszenia Dobrej Nowiny wyrażony słowami: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15). Jest on aktualny także dziś, gdyż również we współczesnym świecie nie brakuje ludzi, którzy przyjmując negatywne treści, boleśnie doświadczają poczucia bezsensu i pustki egzystencjalnej.

Mając świadomość tego, że to do nas należy odpowiedzialność za wzrost poziomu nadziei w świecie oraz chcąc głosić orędzie pokoju wszystkim tym, którzy doświadczają jej braku, zamierzamy wykorzystać do tego celu tablice wielkoformatowe. Jak mówił św. Paweł: „Żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Umieszczając treści o charakterze ewangelicznym w przestrzeni publicznej, możemy skutecznie wpływać na innych, zachęcając ich do refleksji, modlitwy i pogłębienia życia duchowego.

Treści ewangeliczne na bilbordzie – zalety

Zaletą reklamy zewnętrznej jest stała widoczność i masowy zasięg, gdyż niejako naturalnie wkomponowuje się ona w przestrzeń wielkomiejską, stanowiąc niejako jej element. Dzięki temu zapewnia około 615 tys. kontaktów z jej przesłaniem w skali miesiąca.

Proponujemy Księdzu postawienie bilbordu o wymiarach 12 m² (5,04 m x 2,38 m)  lub 18 m² (6 m x 3 m) na terenach należących do parafii, a usytuowanych w atrakcyjnych miejscach pod względem natężenia ruchu. Mamy świadomość, iż nie każdą z parafii stać na taki wydatek (miesięczny koszt postawienia tablicy oraz wydrukowania i wyklejenia plakatu wynosi 300 zł).

Dlatego Fundacja, przy współpracy z Księdzem Proboszczem, pozyskuje środki od sponsorów parafialnych (rodzin i przedsiębiorstw) w wysokości min. 300 zł miesięcznie, przy czym ewentualna nadwyżka środków zostaje przeznaczona na cele parafialne.

Zarazem Fundacja umożliwia Sponsorom promocję na bilbordzie (przykład w zakładce „Dokumenty”).
Również wspólnota parafialna może na nośniku bilbordowym zapowiadać ważne wydarzenia ze swojego życia. Informacje o odpustach, festynach parafialnych czy też rekolekcjach zamieszczamy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Księdza Proboszcza, w dolnej części plakatu (przykład w zakładce „Dokumenty”).