Napisz pracę naukową o Janie Pawle II

Strona główna » Aktualności » Napisz pracę naukową o Janie Pawle II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie prowadzi pierwszą edycję konkursu na dysertację magisterską i doktorską związaną z osobą św. Jana Pawła II. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r.

Jak podkreślają organizatorzy, celem inicjatywy jest upamiętnienie postaci i dorobku papieża Polaka oraz promocja badań naukowych poświęconych jego osobie. „Tematy dysertacji mają dotyczyć św. Jana Pawła II – jego biografii, szeroko rozumianej spuścizny literackiej, filozoficznej, teologicznej i artystycznej lub twórczego rozwinięcia/kontynuacji jego myśli i nauczania” – podano w regulaminie konkursu.

Do oceny można nadesłać nieopublikowane prace magisterskie i doktorskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Polski i na świecie. „Przez nieopublikowane prace rozumie się prace nigdy nie wydane w wersji papierowej lub elektronicznej w postaci publikacji obejmującej całość pracy magisterskiej lub doktorskiej” – precyzują organizatorzy.

Praca w języku polskim, angielskim i włoskim może być zgłoszona przez autora lub jej promotora. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy oraz zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy. Do zgłoszenia należy dołączyć również opinię promotora lub recenzenta wraz z pisemną zgodą na jej wykorzystanie.

W ocenie nadesłanych dysertacji będą brane pod uwagę walory metodologiczne oraz oryginalność myśli, kompetencje warsztatowe czy bogactwo wykorzystanej literatury. Laureaci zostaną nagrodzeni wydaniem ich dysertacji w formie książkowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można odnaleźć na stronie internetowej www.idmjp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

stacja7.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o