Chrystus, wstępując do nieba, zostawił swoim uczniom nakaz głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu. Przez dwa tysiące lat Kościół pozostał wierny woli swojego Mistrza. Obecnie w XXI wieku praktycznie nie ma człowieka, który choć raz w życiu nie usłyszał o Jezusie. Mimo tego, to zwłaszcza dziś, w świecie, w którym rządzi egoizm oraz filozofia siły, aktualną pozostaje konieczność aby głosić Dobrą Nowinę nieustannie.

Można to robić tradycyjnymi metodami, wykorzystując do tego celu takie środki, jak np. ambona czy też publikacje książkowe. Jednak w ostatnich latach, w czasach dominacji kultury obrazkowej, coraz większą popularnością cieszą się techniki audiowizualne, takie jak np. ewangelizacja wizualna.

Fundacja Vide et Crede jest współtwórcą ogólnopolskiego projektu mającego na celu zachęcenie polskiego społeczeństwa do czytania Pisma Świętego. Projekt ten nosi nazwę Zawróceni.pl. Do udziału w nim zapraszane są znane powszechnie osoby, które swym życiem i postępowaniem świadczą o przywiązaniu do chrześcijaństwa.

 

W pierwszej edycji Zawróconych udział wzięli: bracia Łukasz i Paweł Golcowie, raper Arkadio, Radosław Pazura oraz Agnieszka Musiał z zespołu New Life M. Projekt powyższy Fundacja realizuje w postaci kampanii bilbordowej (plakaty wielkoformatowe), a także za pomocą krótkich spotów filmowych, w którym zaproszona osoba mówi o działaniu Słowa Bożego w swoim życiu.

Vide et Crede powstała jako jeden z owoców I Wrocławskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji. Oficjalnie działa od grudnia 2013 roku. Między innymi tworzymy sieć bilbordów wielkoformatowych (12 i 18 m2), na których raz w miesiącu zamieszczane są tematyczne plakaty o charakterze ewangelizacyjnym. Dzięki nam powstają także krótkie formy filmowe w postaci spotów i klipów, które są często audiowizualnym komentarzem do treści bilbordów. Efekty naszej pracy można zobaczyć w Internecie na kanale YouTube oraz profilach Facebooka w języku polskim oraz z tłumaczeniem angielskim.

 

Fundacja patronuje również m. in. grupom ewangelizacyjnym, które zwłaszcza poprzez świadectwo trafiają szczególnie do ludzi młodych oraz zagubionych we współczesnym świecie. Pierwszą taką grupą z naszym patronatem byli Wyrwani z Niewoli, czyli Łyse Banie głoszące Zmartwychwstanie (wyrwanizniewoli.pl)…

 

Wraz z katolickim radiem archidiecezjalnym we Wrocławiu Vide et Crede współtworzy internetową telewizję TVRodzina.

Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz „ewangelia” pochodzi z greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra/radosna nowina lub wieść, zwiastowanie”.

To słowo przyjęło się na oznaczenie konkretnego wydarzenia, jakim jest przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i dokonanie przez Niego dzieła zbawienia ludzkości przez śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.

Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.

Ewangelizacja polega więc na głoszeniu Kerygmatu, czyli następujących podstawowych prawd:

Bóg Ciebie kocha!

To twierdzenie jest fundamentem naszej wiary. Wydaje się, że w naszym chrześcijańskim życiu słyszymy te słowa zbyt często lub zbyt rzadko. A prawda jest taka, że jeżeli doświadczysz osobistej i bezwarunkowej miłości Boga, który jest Twoim Ojcem, to Twoje życie się zmieni i nie będzie już takie nim usłyszałeś: jesteś kochany.

Jesteś grzesznikiem

Znamy prawdę o Bożej miłości, o tym, że Bóg mnie kocha. Dlaczego ja nie doświadczam tej miłości i dlaczego jest we mnie tyle niepokoju, lęku, rozgoryczenia, smutku, gniewu? Pytanie jest bardzo dramatyczne, a odpowiedź bardzo ważna. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Jezus zbawił Ciebie

Dla tych, którzy zaciągnęli dług grzechu, jest Dobra Nowina! My nie mogliśmy dojść do Boga, dlatego Bóg zszedł do człowieka i wypełnił swoją obietnicę zbawienia. "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został zbawiony." (J 3, 16-17).

Wiara i nawrócenie

Wiadomość jaką ma Bóg dla Ciebie, jest najlepsza z tych, jaką możemy usłyszeć. Brzmi ona: Jesteś stworzony na wymiar Boga, jesteś wielki wielkością Boga. Jesteś chcianym i upragnionym dzieckiem Boga. To jest twoja wielka i niesamowita godność. Nawet wtedy Bóg nie przestaje kochać i dlatego posyła swojego Syna, aby już grzech nie panował nad jego dzieckiem, aby wyzwolić dziecko z kajdan grzechu.

Duch Święty

Jezus jest tym, który zawsze dotrzymuje obietnic, bo nie może się zaprzeć samego siebie. "Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu(...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2, 1).
Bóg wypełnił swoją obietnicę. Duch Święty jest mocą działającego w nas Boga, działa w sercu człowieka, by odmienić to serce.

Wspólnota

Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi między nami, tworząc z nas wspólnotę. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstały zaraz po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego. Ta wspólnota rozszerzała się bardzo dynamicznie. Dzieje się tak również i dzisiaj. Kościół na Soborze Watykańskim II, określając siebie, używa słowa koinonia, tzn. wspólnota.

NASZ PARTNER:

WWW.PIELGRZYMKA.PL